photographers' list

 

 

archive 1900s-10s
archive 1920s-30s
archive 1940s-50s
archive 1960s-70s
archive 1980s-90s
archive 2000s
photographers list

Prints from the archive are for sale. For any inquiries, please contact us:

email: olia@photography.ru

phone: 1-646-421-0323 (New York)

 

copyright © Alexei Rogov 2004 - 2014
All rights reserved
 


Ananta Dasa (b.1962), Bodrov Gennady (1959-1999), Bakharev Nikolay (b.1946), 
Diament Robert (1907-1987), Egorov Anatoliy (1907-1986),  Evzerikhin Emmanuil (1911-1984),
Grachev Mikhail (b. 1911), Grinberg Alexander (1885-1979), Keitelgisser Iliya (b.1941),
Khaldey Eugeny (1917-1997), Kompanijchenko Evgeniy (b.1955), Korbut V., Krivtsov Pavel (b.1943),
Kunyaev Vasiliy (1930-2004), Lipskerov George (1896-1977), Markov-Grinberg Mark (1907-2006),
Matus Marlen (1939-2014), Melnik Timofey  (1911-1980), Morozov Anatoly (1911-2007), Moukhin Igor (b. 1961),
Myakishev Alexei (b. 1971), Pavlenko Vladimir (1964-2008), Pavlov Alexander (b. 1975),
Prosjak Semen (b.1934), Rogov Alexei (b. 1958), Ruikovich Viktor (1907-2003), Ruisinger Tina, 
Savin Mikhail (1916-2006), Scshemlyaev A. (b. 1958), Smirnov Vladimir, Stomakhin Igor, 
Tarasevich Vsevolod (1919-1995), Tiomin Viktor (1908-1987), Trakhman Mikhail (1918-1976), 
Vdovenko Boris (1909-1995), Vechersky Nikolay (?), Zinchenko Ludmila (b.1971)